4 heti leckék

4

Birtoklás

5 napi lecke: 5 darab zip file.-ban

  • tener
  • mucho; muy; un poco
  • birtokos szerkezet
  • mucho > poco
  • elöljárók

Minden lecke tartalmaz 10 új szót, egy rövid szöveget, hanganyagot, nyelvtani magyarázatot, és feladatokat

Használati útmutatás  > Csomagolja ki a ZIP fájlt egy új mappába. Nyissa meg a genially.com fájlt

Kategória: Címke: